Voedselovergevoeligheid

Om te beginnen is het belangrijk onderscheid te maken tussen voedselallergie en voedselintolerantie. Verder vraag voedselovergevoeligheid bij kinderen een specifieke benadering.

De vraag of voedselallergie de oorzaak is van uw lichamelijke klachten is niet altijd direct te beantwoorden. Vaak is al een lange weg doorlopen en op verschillenden terreinen advies ingewonnen. En dan nog blijkt de puzzel niet altijd compleet te zijn.

Diëtistische diagnose

voedselovergevoeligheidMijn ervaring is dat voedselovergevoeligheid een complex verhaal is. Een dietistische diagnose is niet zomaar gesteld. Er zijn hulpmiddelen om informatie te verzamelen zoals een RAST, een huidtest, een voedseldagboek, uw ervaringen, een klachtenregistratie. Hiernaast moeten een aantal deelvragen in ogenschouw genomen worden:

  • is er sprake van een voedselallergie (is er antistofvorming) of een niet allergische voedselovergevoeligheid (in de volksmond “intolerantie”)?
  • is er sprake van seizoensgebonden klachten?
  • lijkt de bereidingswijze mede bepalend voor de mate van klachten?
  • moet er rekening gehouden worden met kruisreacties en/of botanische verwantschap?
  • is überhaupt de basisvoeding na jaren dieet houden nog steeds volwaardig?
  • is puur de basisvoeding uit balans waardoor klachten ontstaan?
  • worden alle sporen van een verdachte voedingsstof werkelijk weggelaten of is er sprake van ongemerkte dieetfouten?

Met de informatie van de hulpmiddelen en de antwoorden op de deelvragen kan worden bepaald of er een relatie is tussen de voeding en uw klachten.

Eliminatie – provocatie

gezonde voedingZijn er verdenkingen van voedselovergevoeligheid dan zal door middel van de eliminatie-provocatie methode, inzicht gekregen worden in welke voedingsmiddelen, in welke hoeveelheden al dan niet klachten geven. Gedurende een periode van 4-6 weken worden “verdachte” voedingsmiddelen vermeden en wordt bijgehouden hoe het klachtenpatroon verloopt. Als de klachten afnemen dan wordt het vermoeden groter dat voeding een mogelijke rol speelt. Om dit te bevestigen worden vervolgens de voedingsmiddelen één voor één teruggebracht in het dagelijkse eetpatroon. Nemen de klachten weer toe dan is daarmee aangetoond dat voedselovergevoeligheid daadwerkelijk de oorzaak van die klachten is.

Met deze structurele aanpak wordt voorkomen dat onnodig voedingsmiddelen weggelaten worden en dus een dieet (onnodig) te streng wordt.

Dieetrichtlijnen

Als duidelijk is of voeding en zo ja welke voedingsmiddelen klachten veroorzaken zal een dieetrichtlijn opgesteld worden waaraan het voedingspatroon moet gaan voldoen. Het uitgangspunt zal gevarieerde en volwaardige voeding zijn, met zo min mogelijk beperkingen maar met voldoende praktische handreikingen om met de noodzakelijke beperkingen om te kunnen gaan.
Productinformatie wordt doorgesproken en alternatieven worden aangedragen (een hulpmiddel als de vrije merkartikelenlijst kan worden ingezet).
Bereidingstips worden besproken en ook de interpretatie van etiketinformatie komt aanbod.