Consult

Werkwijze
Het eerst consult duurt gemiddeld 1 uur. Vervolggesprekken variëren van 15 minuten tot 30 minuten (bij voedselovergevoeligheid duurt een tweede gesprek vaak 45 minuten).

Er is tevens gelegenheid om gebruik te maken van telefonische consulten (dit geldt niet voor het eerste consult). Deze kunnen worden ingepland.

Praktijkdagen
De praktijk is geopend van dinsdag t/m vrijdag. (Momenteel gesloten.)

Tarief
Dieetadvisering is sinds 1 januari 2006 voor 4 uur opgenomen in de basisverzekering. Hiervoor is een verwijsbrief van een arts noodzakelijk. Er is een aantal zorgverzekeraars die een extra vergoeding hebben opgenomen in de aanvullende polis (raadpleeg uw polisvoorwaarden). Voor 2016 is het uurtarief gesteld op € 60,00.

Als u fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen dan bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen. Hiervoor wordt een toeslag van €28,90 in rekening gebracht.

Afspraak maken
Consult op afspraak.